SİTE İÇİNDE ARA
 
 
• KOMPOZİSYON
• ÇİZGİ-NOKTA
• DENGE
• ORAN
• RİTM
• FORM (BİÇİM)
• RENK
• VALÖR
• LEKE
• HACİM
• DOKU
• AÇIK-KOYU
• IŞIK-GÖLGE
• PERSPEKTİF


KOMPOZİSYON
• Şekillerin ve renklerin bir yüzey üzerine, göze hoş gelecek şekilde iyi yerleştirilmesidir.
• Resmi oluşturmak için belli düzen içinde bir araya getirilmiş,çizgi,leke,doku,renk gibi öğelerin   düzenlenmesi kompozisyonu oluşturur.

ÇİZGİ
• Çizgi,noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya  sınırsız olarak ard arda dizilmesinden     elde edilen şekildir.
• Kalemimizle kağıt üzerine dik olarak bastırdığınızda elde edilen iz noktadır,kalemi herhangi bir   yöne doğru hareket ettirdiğiniz zaman ortaya çıkan iz çizgidir.
• Çizgi bir sadeleştirme olayıdır.
• Çizgi bir elemanın kon turudur.Çizginin hareketi,yönü,vardır.
• Paralel ve eşit aralıklı çizgiler yüzeyi meydana getirir.
• Kesişen çizgiler şekilleri meydana getirir.“Çizgilerin özelliği konu tarafından belirlenir. Yatay çizgiler durgunluğu,yükselen çizgiler sevinci, aşağıya inen çizgiler kederi anlatır.”
Paul SICNAC


NOKTA
• Nokta tek başına durgundur,hareket göstermez.
• Yan yana dizilen noktalar çizgiyi meydana getirirken,eşit aralıklı noktalar yüzeyi meydana getirir.


• Yüzeyde sıklaşıp,seyrekleşerek yayılan noktalar açık-koyu   etkisi yaratırlar.
• Bir merkeze doğru sıklaşarak toplanan noktalar birleşme   ve toplanma;merkezden giderek uzaklaşan noktalar   dağılma,patlama etkisi  sağlarlar.
• Noktanın yüzeyde yön değiştirerek sıklaşıp seyrekleşmesi   hareket etkisi gösterir.
• Nokta tek başına durgundur,hareket göstermez.
• Yan yana sıklıkla dizilen noktalar çizgiyi meydana   getirirken,eşit aralıklı   noktalar yüzeyi meydana getirir.

DENGE

• Resimde resmi oluşturan öğeler arasında bir dengenin olması gerekir.
• Bu denge resimde kontrastlarla sağlanır.
• Örneğin;büyük-küçük, uzun-kısa, yuvarlak-köşeli, açık-koyu, parlak-mat gibi zıtlıklar resmi    dengede tutar.

ORAN
• Aynı biçimlerin, aynı büyüklüklerde olması resmi monotonlaştırır.
• Biçimleri farklı ölçülerde kullanmak bu monotonluğu bozar,resme hareket getirir.
• Örneğin;evlerin ağaçların hep aynı ölçülerle ve aralıklarla yerleştirildiği resimlerdeki monotonluk   evlerin,ağaçların değişik ölçülerde ve aralıklarda yapılmasıyla kaybolur.
• Bir resimde biçim,leke, renk gibi öğelerin farklı ama dengeli bir bütünlük oluşturması gerekir.

RİTM

• Bir resimde biçim,leke, renk gibi öğelerin farklı ama dengeli bir bütünlük oluşturması gerekir.
• Aynı biçimlerin, aynı büyüklüklerde olması resmi monotonlaştırır.
• Biçimleri farklı ölçülerde kullanmak bu monotonluğu bozar,resme hareket getirir.
• Örneğin;evlerin ağaçların hep aynı ölçülerle ve aralıklarla yerleştirildiği resimlerdeki monotonluk    evlerin,ağaçların değişik ölçülerde ve aralıklarda yapılmasıyla kaybolur.


FORM (BİÇİM-ŞEKİL)
• Çizgi, renk ve açık koyu değerlerden oluşmuş, sınırlanmış yüzeylere   form denir.
• İnsan zihninin algıladığı, kavradığı, biçimi, rengi, açık-koyu değerleri  olan sınırlanmış yüzeylerden   meydana gelen her varoluş “form” dur.


RENK
Doğada bulunan objelerdeki içsel özelliklere dayalı,ışığa duyarlı olan, ışığın yansıması yada kırılmasıyla oluşan yansımanın bizdeki algıya dönüşmesi,olayın göz ve sinir hücreleriyle beyin tarafından tanınıp okunmasına (algılanmasına) bizdeki etkisine renk diyoruz.


VALÖR
• Aynı rengin en koyusundan en açığına kadar   derecelerine denir.
• Valör rengin ışıklık derecesidir.
• Renge beyaz katılarak açık değerleri, siyah katılarak koyu değerleri elde edilir.
 


LEKE 
Leke  Açık-koyu  Artı-eksi alanlar. 
Işık  Dolu-boş alanlar  Pozitif-negatif alanlar. 

LEKE : Resim yüzeyi üzerinde boya ile yapılmış iz. Leke izlenime dayanan bir fırça tuşu halinde resimde yer alır.
LEKE : Resim sanatında yüzeyin homojen biçimde tek renk kullanılarak örtülmüş parçası.
LEKE : Bir sıvının bulaşmasından dolayı bir yüzey üzerinde oluşan renk değişikliği, çay lekesi, boya lekesi, vücudun herhangi bir yerinde görülen renk değişikliği yada benek.
LEKE : Bir sıvının damlamasından yada dökülmesinden yüzey üzerinde kalan, sınırları belli renk değişikliği. Belli renkteki bir yüzey üzerinde başka renkteki kısım.

Lekesel çalışmalardan örnekler; W. Baumeister, K.Malevich, L.Popoua, V.Doesburg, R. Motherwell, Sema Dilmen ( Fotoğraf )
LEKECİLİK= TAŞİZM- TACHİSME (Fr.) Fransızca “Tache” sözcüğünden alınmış bir sözcük, sanatçının düşünmeden ve rahat bir şekilde attığı boyaların tuval yüzünde meydana getirdiği lekelerin etkisine dayanan anlayıştır.


Taşizm: Lekecilik. Leke sözcüğü ilk kez 1950’de Fr. Sanat yazarı Michel Seughor tarafından kullanılmıştır. Seughor leke olarak sürrealist otamotizmden doğan ve expresyonizmin soyuta yönelmiş olan anlayışına demektedir.

Esas temsilcileri Wals, Jackson, Pollock, Mathiev ve Tobey’dir. Leke bugün tekstil endüstrisini ve mobilya dekorasyonunu etkilemiştir

HACİM
Bir düzlemin, yüzeyinin yönünün dışında bir yönde genişletilmesi ile bir hacim oluşur. Kavramsal olarak bir hacim, üç boyutta yer alır. Form, bir hacmin sınırlarını ve bütün yapısını tanımlamak için kullanılan terimdir. Bir hacmin formu, onun sınırlarını belirleyen çizgi ve düzlemlerin biçimleri ve karşılıklı ilişkileri tanımlar.

Mimarlık ve iç mekân tasarımının üç boyutlu elemanı olarak bir hacim, doluluk (kütlenin mekânın yerine geçtiği) veya boşluk (mekânın düzlemsel formlar ile tanımlandığı) olarak ortaya çıkabilir.


      

DOKU
• Dünya yüzünde var olan her şeyin yüzeyi bir doku türü ile kaplıdır.Bu görüntü o eşyanın yüzeyini   karakterize eder.
• Varlıkların görme ve dokunma duyularımızla kavrayabildiğimiz dış yapı özellikleridir.
• Çeşitli bitkilerin ağaç, yaprak, çiçek. Vb. ve hayvanların dış görünüşündeki yüzey oluşumlar   doğal dokulardır.
• Yapay dokular insanın bilgi, emek ve teknikle işleyerek estetik tasarım kaygıları ile yaptığı görsel   yüzey çalışmalarıdır.


AÇIK-KOYU

• Varlıkların açık-koyu farklılıkları,bu varlıklar üzerindeki farklı   ışık etkileri sonucu oluşur.
• Açık koyu farklılıkları doğanın algılanmasında temel   etkendir.
• Işıkla ışıksızlık(gölge) arasında siyahtan beyaza kadar bir   griler skalası vardır.
• VALÖR:Açık- koyu kavramı valörün önemini ortaya   koyar.Valör aynı rengin açık ve koyu tonları   arasındaki ilgi   demektir.Yani aynı rengin açığından en koyusuna kadar   olan derecelerine VALÖRdenir.
• Işık,varlıkların her tarafını aynı ölçüde aydınlatmadığı   için,açık-koyu farkları meydana gelir.
• Örneğin,aynı renkte olan eşyaya baktığımızda,ışığın geldiği   yönde olan kısımların açık ve   parlak;gölgede kalan   kısımların ise koyu ve sönük olduğunu görürüz.

IŞIK- GÖLGE

• Çizgi resimde, hacim ve derinlik iki şekilde sağlanır.
• PERSPEKTİF
• IŞIK GÖLGE
• Çizim aracının, açık ve koyu izleri ile elde edilen ışık-  gölge ve tonlarıdır.
• Çizgi resim çalışmalarında ışığın bol geldiği yerlerde  çizgileri hafif ve ince gölgeye gelen kısımları koyu ve kalın   çizersek, modelin daha güzel şekillendiğini görürüz.
• Halbuki ışık-gölge, renkli resimde, soğuk ve sıcak   renklerin kullanışı ile sıkı sıkıya ilişkilidir.
• Örneğin ışıklar sarı ve turuncu, gölgelerse koyu mavi ve   mor renklerle anlatılır.
• Bir rengi ışıklı göstermek için,beyazla açmak yerine, sarı   yada turuncu renkleri karıştırarak yapmalıdır.
• Gölgede göstermek içinde,mavi ya da mor renklerle   karıştırmalıdır.

PERSPEKTİF

• Doğadaki varlıklar,bize yakınsa gerçek ölçüleri ve renkleri ile görünürler.
• Bizden uzaklaştıkça küçülüyor ve renkleri de soluyor hissini verir.
• İşte gözümüzün bu görüş hissini,bazı kurallara bağlı olarak resimde çizgi ve renk olarak göstermek işine PERSPEKTİF diyoruz.
ÇİZGİ PERSPEKTİFİ

• Yakınımızda olan şekiller,gerçek ölçülerinde ve tüm ayrıntıları ile gözükür.
• Gözümüzden uzaklaştıkça,ölçüleri küçülüyor ve ayrıntıları da kayboluyor gibi gelir.

RENK PERSPEKTİFİ
• Varlıkların gözden uzaklaştıkça küçülüyorlarmış gibi görünmelerinin yanı sıra, renklerde   uzaklaştıkça soluyormuş gibi görünürler.
• Bir cisim, bizden uzaklaştıkça cisimle gözümüz arasındaki hava tabakaları çoğalır.
• Bu tabakalar kalınlaştıkça da cisimler gerçek renklerini kaybederek sönük görünürler.
• Bu yüzden aynı şiddetteki renkten bize yakın olan daha parlak, uzakta olan da, daha donuk   görünür. 
 
 
 
TurkeyRank.Com - TurkeyRank-Pagerank Servisi
 
Sayfamız en iyi explorer 6,7 ile 1280x1024 piksel ölçülerinde görüntülenir.Copyright © 2008.Her Hakkı Saklıdır.Tasarım güncelleme Oktay Cem Çelik
Free Hit Counter
Kiş ziyaret etti